Algemene Voorwaarden voor Omni IPTV

1. Inleiding Uitleg over de toepassing van de voorwaarden en de bindende aard bij gebruik van de diensten van Omni IPTV.

2. Toegang tot de Diensten Voorwaarden voor toegang en gebruik van de diensten, inclusief leeftijdsbeperkingen en gebruikersverificatie.

3. Gebruikersaccounts Regels omtrent het aanmaken, onderhouden en beëindigen van gebruikersaccounts. Verantwoordelijkheden van gebruikers inzake veiligheid en gegevensbeheer.

4. Intellectuele Eigendom Beschrijving van rechten op content, software en andere intellectuele eigendommen gerelateerd aan de diensten van Omni IPTV.

5. Gebruiksbeperkingen Beperkingen in het gebruik van de diensten, zoals het verbod op illegale activiteiten, hacking, en ongeautoriseerde toegang.

6. Service Wijzigingen en Beschikbaarheid Informatie over hoe wijzigingen in de diensten worden gecommuniceerd en wat de verwachtingen rondom beschikbaarheid zijn.

7. Beëindiging en Opschorting Criteria en procedures voor de beëindiging of opschorting van de diensten en gebruikersaccounts.

8. Garanties en Aansprakelijkheid Uitleg van garanties die de dienst biedt en de beperkingen van aansprakelijkheid van Omni IPTV.

9. Geschillenbeslechting en Toepasselijk Recht Procedures voor geschillenbeslechting en de aanduiding van toepasselijk recht en jurisdictie.

error: Inhoud is beschermd !!
Scroll naar boven
×